Cadre didactice


În instituția de educație timpurie nr.6 activează cadre didactice cu un înalt potențial profesional, empatice, deschise spre comunicare, înzestrate cu Har de la Dumnezeu pentru a lucra cu omul în devenire. Dragostea față de copii este principiul de bază al fiecăruia din educatorii noștri. Studiind literatura de specialitate modernă, autodezvoltându-se sunt capabili să transforme procesul educațional într-un joc, dar un joc cu o multitudine de situații de învățare.

Grădinița noastră dispune de 19 cadre didactice dintre care 1- metodist și 1 conducător muzical.

Performanțele atinse de către educatori sunt apreciate cu grade didactice:

  1. Cadre didactice cu grad II – 14
  2. Cadre didactice cu studii superioare – 12
  3. Cadre didactice cu studii medii speciale – 5