CV-ul medotistului

Zanoci Tatiana- metodist
Studii:
Masterat: Master în științe ale educației
Specializarea – Management și comunicare instituțională, Universitatea de Stat din Tiraspol, 2014 -2016
Facultatea: Pedagogie, Specialitatea Psihopedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol, 2006 -2011
Experianța de muncă în pedagogie – 9 ani
Grad didactic II