Documente


La baza activităţii instituţiei sunt:
  1. Codul Educației al Republicii Moldova,
  2. Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1 – 7 ani) în Republica Moldova,
  3. Codul de Etică al cadrului didactic
  4. Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere la 7 ani,
  5. Regulamentrul de organizare și funcționare al instituției de educație timpurie nr.6.
  6. Regulamentul intern al instituției de educație timpurie nr.6
  7. Programul de dezvoltare a instituției de educație timpurie nr.6
  8. Planul complex de activitate pe anul de studii,etc.