Proiecte educaţionale

Grădiniță – familie

Sensibilizarea părinților pentru o colaborare eficientă, coresponsabilă și transparentă.

Grădiniță – școală: Gimnaziul nr.53, Liceul Teoretic ”C. Sibirschi”

Asigurarea continuității între ciclul 0 – educație timpurie și ciclul I – învățământ primar.

Grădiniță -bibliotecă: Biblioteca de cultură și literatură polonă ”A. Mickiewicz”

Cultivarea dragostei față de carte și promovarea culturii lecturii la preșcolari.

Grădiniță- grădiniță: nr.78 și 59

Asigurarea schimbului de experiență, promovarea dialogului între colectivele didactice axate pe educația de calitate a preșcolarului.