Sindicate

 

Președintele Comitetului Sindical este dna Armaș Valentina.
Contractul colectiv de muncă pe anii 2016- 2020 este încheiat între înstituția de învățămînt preșcolar nr.6 și membrii sindicatelor în baza următoarelor principii:

– egalitatea în drepturi a părţilor la înaintarea cerinţelor şi a propunerilor;
– prezentarea pe bază de paritate a părţilor;
– participarea salariaţilor la elaborarea contractului colectiv de muncă;
– delimitarea drepturilor şi a obligaţiilor părţilor.