Strategia de dezvoltare

Strategia de dezvoltare a IETnr.6 reprezintă dezvoltarea managementului instituției prin implementarea strategiilor participativ active, asigurarea calităţii procesului educaţional prin instruirea personalului nedidactic și formarea continuă a cadrelor didactice. Modernizarea și extinderea bazei tehnico-materiale și didactice a grădiniței. Dezvoltarea unor proiecte locale, naționale și internaționale care să extindă relațiile cu partenerii educaționali în vederea continuității grădiniță – familie – școală – societate. Utlizarea în procesul educaţional a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare.